METODY MSA

Kvalita » Metrologie » MSA »

MSA-Graf
MSA-Graf EN-MSA-Graph
Print
Kód:
Software umožňuje zpracování analýz dle metod vycházejících z AIAG, VDA a dalších: - RM/ARM - metody založené na průměru a rozpětí - ANOVA - analýza rozptylu - Linearita měřicího zařízení - Atributivní studie - metoda Cg/Cgk dle Ford, Bosch a dalších - nejistoty měření dle EA-4/02 - vhodnost kontrolních procesů VDA 5 2. vydání

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí