Monitorování » Hodnocení dodavatelů

Print

Hodnocení dodavatelů v souladu s metodikou VDA 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků

Modul je především určen pro výběr a hodnocení dodavatelů, ale je využitelný i pro hodnocení spokojenosti zákazníků a hodnocení auditorů. Naplňuje požadavky na řízení hodnocení těchto uvedených procesů dle rozhodujících standardů managementu kvality. Je možné v něm řídit seznam schválených dodavatelů, provádět hodnocení a uchovávat všechny záznamy o výsledcích hodnocení.
Vazby na jiné moduly Palstat CAQ
Je přímo propojen s modulem "Kontakty". Záznamy zadané v modulu "Kontakty" se následně zobrazují v modulu "Hodnocení dodavatelů". Dále je propojen s modulem CAQ Palstat "Vstupní kontrola" ze kterého čerpá a zařazuje do hodnocení dodavatelů výsledky hodnocení v oblasti kvality, včasnosti a kvantity dodávek za určité vybrané hodnocené období. Vazby na jiné moduly Palstat CAQ jsou možné i pomocí funkce Přílohy
Vazby na jiné moduly Palstat CAQ

Příprava k využívání modulu - zadání hodnocení
Hodnocený objekt musí být před hodnocením zadán v Kontaktech a oznašen jako dodavatel nebo zákazník. Dalším krokem je příprava hodnotících kritérií ve formě číselníku hodnotících kroků. Jedná se o popis jednotlivých kritérií / kroků případně s určením závažnosti tohoto měřeného parametru.
Příprava k využívání modulu - zadání hodnocení

Příprava k využívání modulu - Katalogy jednotlivých hodnocení
Následně po stanovení hodnotících kroků, používaných při hodnocení, je nutné vytvořit katalogy jednotlivých hodnocení. Ty se sestávají z jednotlivých hodnotících kroků a je možno skládat různé katalogy pro rozdílné druhy hodnocení - například dle různé důležitosti dodavatelů (výrobní materiál/služby ap.).
Příprava k využívání modulu - Katalogy jednotlivých hodnocení

Provádění hodnocení - například dodavatele
1. Založení hodnocení se stanovením hodnoceného období a platnosti hodnocení. 2. Výběr hodnotící skupiny. 3. Vlastní hodnocení, které probíhá dle definovaných kritérií. 4. Celkové hodnocení je vypočítáno průměrem z jednotlivých hodnocených kroků s přihlédnutím k jejich stanovenému významu. 5. Modul umožňuje tisk záznamu hodnocení s možností zasílání tohoto záznamu elektronickou poštou vybraným zástupcům nebo přímo hodnoceným.
Provádění hodnocení - například dodavatele

Hromadné hodnocení
SW umožňuje založit hromadně hodnocení za určité období pro celou skupinu dodavatelů.
Hromadné hodnocení

Přehledy, výstupy
Modul obsahuje řadu funkcí, jak informace o výsledcích hodnocení využít. K dispozici je funkce "Přehledy", kde je možno pomocí výběru dat definovat různé přehledy výsledků jako podklady pro rozhodnutí.Tyto výsledky je také možno seřadit do trendů za vybrané období.
Přehledy, výstupy

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí