Monitorování » Mezioperační kontrola

Print

Evidence, řízení a vyhodnocování mezioperačních kontrol

Modul je určen pro monitorování, evidenci a hodnocení mezioperačních a výstupních kontrol materiálů/výrobků, dále pro hodnocení parametrů a znaků jakosti. Předpokladem funkce je naplnění samostatných databází dílů a kontaktů, vyhotovení a uvolnění Kontrolního plánu.
Propojení Mezioperační kontroly na další moduly Palstat CAQ
Pro přípravu návodek pro mezioperační kontrolu je zpracován kontrolní plán s definováním znaků jakosti.

Pro sběr naměřených hodnot lze využít připojení driveru pro digitální měřidla a měřící stroje.

V případě nalezení neshody lze využít propojení na modul Global 8D Report pro řízení neshod vstupních přejímek.
Propojení Mezioperační kontroly na další moduly Palstat CAQ

Základní informace o kontrole
Základní informace o mezioperační kontrole je možno přebírat z Informačního systému podniku pomocí interface na ERP. K přejímce je možné připojit doplňující informace pomocí funkce Dodatky, přílohy (například atesty, protokoly apod.), DMC kódy pro zpětnou dohledatelnost

Jednoduše lze zobrazit historii kontrol vybraného výrobku a operace.
Základní informace o kontrole

Kontrolní kroky Mezioperační kontroly
Zpracování Mezioperační kontroly dle zpracovaných kontrolních kroků příslušné operace z modulu PALSTAT Kontrolní a technické postupy a bodové hodnocení jednotlivých znaků jakosti.

Hodnocení variabilních znaků jakosti ručním zadáním naměřených hodnot nebo načtením z měřidel.
Kontrolní kroky Mezioperační kontroly

Hodnocení variabilních znaků
Vyhodnocení základních statistických parametrů
x - průměrná hodnota
s - směrodatná odchylka
Max maximální naměřená hodnota
Min minimální naměřená hodnota
Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti

Grafické hodnocení naměřených hodnot
Graf naměřených dat
Histogram
Hodnocení variabilních znaků

Dlouhodobé hodnocení kontrol
Možnost dlouhodobého hodnocení mezioperačních kontrol na základě výrobku, zákazníka a období.

Výsledkem hromadného hodnocení je přehled všech hodnocených kontrol, statistické údaje, stejně jako grafické vyjádření výsledků a detailní grafy variabilních znaků.
Dlouhodobé hodnocení kontrol

Kontrolní stanice
Součástí Mezioperační kontroly je i samostatný modul Kontrolní stanice.Tento modul umožňuje jednoduchý způsob zadávání dat operátorem a může být provozován na zařízeních typu Tablet.
Je zde možné přejímku zadat a vyhodnotit. Případně vyhodnotit přejímku zadanou v základní části modulu. Zobrazeny jsou nevyhodnocené přejímky.
Kontrolní stanice

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí