MONITOROVÁNÍ JAKOSTI

Kvalita » Monitorování »

Print
Kód:
Aplikace metod pro monitorování a měření procesů systému managementu kvality. Tyto monitorovací metody prokazují schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky a dále umožňují monitorovat a měřit charakteristiky výrobku a procesu k ověření, zda jsou splněny požadavky kladené na výrobek či proces. Tyto požadované kontroly a zkoušení se provádí v přiměřených etapách procesu realizace výrobku v souladu Kontrolním plánem dle kontrolních operací vytvořených v modulu KTP Kontrolní a technické postupy. Důkazy o shodě se stanovenými kritérii jsou elektronicky zaznamenány. Záznamy také uvádí osoby autorizující uvolnění výrobku.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí