Monitorování » SPC

Print

SPC Měřicí stanice – Nastavení driverů
Přiřazení driverů pro SPC měřící stanici a měřící plán.

Statistická regulace procesu, statistické hodnocení a hodnocení způsobilosti strojů

Modul SPC je určen pro statistickou regulaci procesu, umožňující na základě výběru vzorků z procesu odhalení příčin variability a zmetkovitosti. Za pomoci SPC lze provádět statistickou regulaci měřením i srovnáváním, stejně jako hodnocení způsobilosti strojů. SPC pracuje v souladu s metodikami AIAG, VDA 4 i normou ISO 22514-2.
Variabilní znaky
Průběh variabilních znaků je možné zobrazit v regulačním diagramu typu X-R nebo X-S, případně X-MR pro klouzavé rozpětí. Diagramy umožňují nastavení různých typů regulačních mezí. Z naměřených dat jsou také počítány koeficienty způsobilosti procesu Cp, Cpk a výkonnosti Pp, Ppk dle metodik AIAG SPC, VDA 4 a ISO 22514-2. Program lze také použít pro hodnocení způsobilosti strojů Cm, Cmk.
Variabilní znaky

Atributivní znaky
Pro atributivní znaky lze použít regulační diagramy srovnáváním. Získané hodnoty lze zobrazit v diagramech p, np, c, u. Diagramy pro atributivní znaky umožňují používat vypočtené regulační meze. Diagramy c a u lze také použít pro záznam více druhů vad najednou (souhrnná karta) a data je možné zobrazit pomocí Paretovy analýzy.
Atributivní znaky

Testování dat
Program umožňuje testování naměřených dat na regulačním diagramu (trendy, runy). Součástí programu jsou také nástroje na testování souboru dat, jako testy různých typů rozdělení, box plot diagram, QQ-plot diagram, autokorelace, analýza vývoje rozdělení a další. Tyto nástroje pomáhají při hledání vymezitelných příčin, posloupností a závislostí v datech.
Testování dat

Sběr dat z měřidel
Data mohou být do SPC přenášena z mnoha typů digitálních měřidel. Běžná měřidla jako posuvky, výškoměry apod. mohou být použita přímo pro vkládání jednotlivých hodnot. Z měřicích automatů, třísouřadnicových měřicích strojů a podobných zařízení mohou být importovány celé dávky naměřených dat najednou. Data lze také importovat i exportovat ve formátu AQDEF / Q-DAS.
Sběr dat z měřidel

Měřicí stanice
Součástí SPC je i samostatný modul Měřicí stanice, který umožňuje jednoduchý způsob zadávání dat operátorem. Postup zadávání dat je stanoven měřicím plánem. Operátor je veden programem ke správnému zadávání, ať už ručně nebo z připojených měřidel, a k případné reakci na překročení regulačních mezí. Měřicí stanice také může hlídat intervaly měření a vizualizovat je.
Měřicí stanice

Hromadné hodnocení
Naměřená data pro více znaků či výrobků je možné zobrazit v přehledném hromadném vyhodnocení. Vyhodnocení lze provádět dle různých parametrů, jako je období či operátor. To umožňuje rychlou orientaci a nalezení znaků, na které je třeba se dále zaměřit. Z přehledu hodnocení lze přistupovat k detailům jednotlivých znaků pro jejich další analýzu.
Hromadné hodnocení

Výstupy a reporty
Součástí programu je řada připravených tiskových sestav v několika jazycích. Pomocí vestavěného editoru sestav je možné vytvořit vlastní sestavy, ve kterých lze použít veškeré grafy, data i výpočty dostupné v SPC. S využitím modulu Reporting (součást systému Palstat CAQ) je dále možné vytvořit souhrnné reporty například pro týdenní či měsíční přehledy či online vizualizaci naměřených dat.
Výstupy a reporty

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí