TESTOVÁNÍ DAT

Kvalita » Monitorování » SPC »

SPC-Test
EN_SPC_03 SPC-Test
Print
Kód:
Program umožňuje testování naměřených dat na regulačním diagramu (trendy, runy). Součástí programu jsou také nástroje na testování souboru dat, jako testy různých typů rozdělení, box plot diagram, QQ-plot diagram, autokorelace, analýza vývoje rozdělení a další. Tyto nástroje pomáhají při hledání vymezitelných příčin, posloupností a závislostí v datech.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí