VARIABILNÍ ZNAKY

Kvalita » Monitorování » SPC »

SPC-Var
EN_SPC_01 SPC-Var
Print
Kód:
Průběh variabilních znaků je možné zobrazit v regulačním diagramu typu X-R nebo X-S, případně X-MR pro klouzavé rozpětí. Diagramy umožňují nastavení různých typů regulačních mezí. Z naměřených dat jsou také počítány koeficienty způsobilosti procesu Cp, Cpk a výkonnosti Pp, Ppk dle metodik AIAG SPC, VDA 4 a ISO 22514-2. Program lze také použít pro hodnocení způsobilosti strojů Cm, Cmk.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí