Monitorování » Vstupní kontrola

Print

Evidence, řízení a vyhodnocování vstupních přejímek

Účelem modulu Vstupní kontrola je monitorování, evidence, řízení a uvolňování vstupujících výrobků, materiálů, hodnocení parametrů a znaků jakosti na základě zpracovaného kontrolního plánu pomocí modulu Kontrolní a technické postupy.
Propojení Vstupní kontroly s dalšími moduly Palstat CAQ
Pro přípravu přejímacích plánů pro vstupní přejímky je zpracován kontrolní plán s definováním znaků jakosti.

Pro sběr naměřených hodnot lze využít připojení driveru pro digitální měřidla a měřící stroje.

V případě nalezení neshody lze využít propojení na modul Global 8D Report pro řízení neshod vstupních přejímek.
Propojení Vstupní kontroly s dalšími moduly Palstat CAQ

Základní informace přejímky
Základní informace o přejímce je možno přebírat z Informačního systému podniku pomocí interface na ERP. K přejímce je možné připojit doplňující informace pomocí funkce Dodatky a neomezené množství příloh (například atesty apod.)

Jednoduše lze zobrazit historie přejímek vybraného výrobku/materiálu.
Základní informace přejímky

Kontrolní kroky Vstupní kontroly
Zpracování Vstupní přejímky dle zpracovaných kontrolních kroků z modulu PALSTAT KTP a bodové hodnocení jednotlivých znaku jakosti.

Hodnocení variabilních znaků jakosti ručním zadáním napěřených hodnot nebo načtením z měřidel.
Kontrolní kroky Vstupní kontroly

Hodnocení naměřených variabilních znaků
Vyhodnocení základních statistických parametrů
x - průměrná hodnota
s - směrodatná odchylka
Max maximální naměřená hodnota
Min minimální naměřená hodnota
Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti

Grafické hodnocení naměřených hodnot
Graf naměřených dat
Histogram
Hodnocení naměřených variabilních znaků

Hodnocení Vstupních přejímek
Možnost dlouhodobého hodnocení přejímek na základě:

- výrobku / materiálu
- dodavatele
- období
Hodnocení Vstupních přejímek

Dynamické kontroly
Modul Vstupní kontrola umožňuje zpracování dynamických kontrol na základě norem ČSN ISO 3951 a ČSN ISO 2859 nebo s využitím vlastních definovaných přijímacích a přechodových kritérií.
Nastavení pravidel dynamických kontrol probíhá v modulu Kontrolní a technické postupy.
Dynamické kontroly

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí