Monitorování » Výstupní kontrola

Print

Evidence, řízení a vyhodnocování výstupních kontrol

Účelem modulu Výstupní kontrola je monitorování, evidence a hodnocení výstupních výrobků a hodnocení parametrů, znaků jakosti na základě zpracovaného kontrolního plánu pomocí modulu Kontrolní a technické postupy. Modul umožňuje verifikaci splnění stanovených požadavků na výrobky/služby dodávané zákazníkovi s možností tisku atestů a předávacích protokolů a jejich dlouhodobé archivování v elektronické podobě.
Propojení Výstupní kontroly s dalšími moduly Palstat CAQ
Pro přípravu návodek pro výstupní kontrolu je zpracován kontrolní plán s definováním znaků jakosti.

Pro sběr naměřených hodnot lze využít připojení driveru pro digitální měřidla a měřící stroje.

V případě nalezení neshody lze využít propojení na modul Global 8D Report pro řízení neshod vstupních přejímek.
Propojení Výstupní kontroly s dalšími moduly Palstat CAQ

Základní informace o kontrole
Základní informace o výstupní kontrole je možno přebírat z Informačního systému podniku pomocí interface na ERP. K přejímce je možné připojit doplňující informace pomocí funkce Dodatky a neomezené množství příloh (například atesty, protokoly apod.)

Jednoduše lze zobrazit historii kontrol vybraného výrobku.
Základní informace o kontrole

Kontrolní kroky Výstupní kontroly
Zpracování Výstupní kontroly dle zpracovaných kontrolních kroků z modulu PALSTAT KTP a bodové hodnocení jednotlivých znaku jakosti.

Hodnocení variabilních znaků jakosti ručním zadáním naměřených hodnot nebo načtením z měřidel.
Kontrolní kroky Výstupní kontroly

Hodnocení naměřených dat
Vyhodnocení základních statistických parametrů
x - průměrná hodnota
s - směrodatná odchylka
Max maximální naměřená hodnota
Min minimální naměřená hodnota
Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti

Grafické hodnocení naměřených hodnot
Graf naměřených dat
Histogram
Hodnocení naměřených dat

Hromadné hodnocení kontrol
Možnost dlouhodobého hodnocení kontrol na základě výrobku, zákazníka a období.

Výsledkem hromadného hodnocení je přehled všech hodnocených kontrol, statistické údaje, stejně jako grafické vyjádření výsledků a detailní grafy variabilních znaků.
Hromadné hodnocení kontrol

Dynamické kontroly
Modul Výstupní kontrola umožňuje zpracování dynamických kontrol na základě norem ČSN ISO 3951 a ČSN ISO 2859 nebo s využitím vlastních definovaných přijímacích a přechodových kritérií.
Nastavení pravidel dynamických kontrol probíhá v modulu Kontrolní a technické postupy.
Dynamické kontroly

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí