Neshody » Global 8D Report

Print

Evidence a hodnocení neshod, nápravná a preventivní opatření dle metodiky G8D

Modul systému PALSTAT CAQ je určený pro řízení, evidenci a hodnocení neshod z pohledu druhů vad a jejich příčin, stanovování nápravných a preventivních opatření s přiřazováním odpovědností jednotlivým pracovníkům a řízením úkolů při řízení zlepšování systému managementu jakosti.
Evidence a řízení neshod
Program plně odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 9001, IATF 16949 kap. 8.7 a je plně kompatibilní s požadavky automobilového průmyslu pro řešení neshody pomocí metodiky Global 8D-Metoda pro proces řešení problémů s možností tisku formuláře G8D.
Evidence a řízení neshod

Základní seznam neshod/Stopkaret
Seznam - základní informace o evidovaných neshodách. Možnost uživatelského nastavení zobrazených položek v seznamu, filtrování a seskupování dle libovolných kritérií.

Vyhledávání
Možnost vyhledávání dle definovaných parametrů.

Nastavené parametry vyhledávání lze uložit ve formě profilu pro pozdější rychlé vyhledání dle stejných podmínek.
Vyhledávání

Záznam o neshodě Stopkarta
Záložka pro zápis informací o neshodě a jmenování řešitelského týmu. Stanovení Nouzového/okamžitého opatření, Dočasného opatření, Záznam o vadě/neshody propojení na centrální číselník.
Pro podrobný popis vad/neshod je možnost připojit přídavný modul přílohy, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty jako např.: Záznamy z jednání, Protokoly, Fotodokumentace apod.
Záznam o neshodě  Stopkarta

Stanovení příčiny
Příčiny lze stanovit pomocí třídníku příčin, který je společný pro více modulů Palstat CAQ. Postup stanovení příčiny:

Stanovit a posoudit základní příčinu problému porovnáním všech možných příčin vyplývajících z popisu problému a ověřit údaje. Zajistit místo v procesu, kde měl být problém zjištěn a zachycen (bod úniku) a ověřit že se jedná o správné místo. Zabezpečit izolaci tohoto místa z procesů.
Stanovení příčiny

Nápravná a preventivní opatření
Nápravná opatření - odstraňují základní příčinu problému

Preventivní opatření - opatření přijatá k tomu, aby se zamezilo opakovanému výskytu současného problému.

Opatření mají přiřazenou odpovědnost za jejich splnění a tato opatření jsou jak evidována, tak i termínově sledována.
Nápravná a preventivní opatření

Hodnocení neshod pomocí PARETO Analýzy
Hodnocení neshod lze provádět pomocí Paretovy analýzy dle mnoha kritérií s využitím funkce připojeného modulu Reporting.

Výstupy je možné tisknout do připravených nebo vlastních formulářů.
Hodnocení neshod pomocí PARETO Analýzy

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí