Neshody » Global 8D Report

Print

Evidence a hodnocení neshod, nápravná a preventivní opatření dle metodiky G8D

Modul systému PALSTAT CAQ je určený pro řízení, evidenci a hodnocení neshod z pohledu druhů vad a jejich příčin, stanovování nápravných a preventivních opatření s přiřazováním odpovědností jednotlivým pracovníkům a řízením úkolů při řízení zlepšování systému managementu jakosti.
Evidence a řízení neshod
Program plně odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 9001, IATF 16949 kap. 8.7 a je plně kompatibilní s požadavky automobilového průmyslu pro řešení neshody pomocí metodiky Global 8D-Metoda pro proces řešení problémů s možností tisku formuláře G8D.
Evidence a řízení neshod

Základní seznam neshod/Stopkaret
Seznam - základní informace o evidovaných neshodách. Možnost uživatelského nastavení zobrazených položek v seznamu, filtrování a seskupování dle libovolných kritérií.
Základní seznam neshod/Stopkaret

Záznam o neshodě Stopkarta
Záložka pro zápis informací o neshodě a jmenování řešitelského týmu. Stanovení Nouzového/okamžitého opatření, Dočasného opatření, Záznam o vadě/neshody propojení na centrální číselník.
Pro podrobný popis vad/neshod je možnost připojit přídavný modul přílohy, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty jako např.: Záznamy z jednání, Protokoly, Fotodokumentace apod.
Záznam o neshodě  Stopkarta

Stanovení příčiny
Příčiny lze stanovit pomocí třídníku příčin, který je společný pro více modulů Palstat CAQ. Postup stanovení příčiny:

Stanovit a posoudit základní příčinu problému porovnáním všech možných příčin vyplývajících z popisu problému a ověřit údaje. Zajistit místo v procesu, kde měl být problém zjištěn a zachycen (bod úniku) a ověřit že se jedná o správné místo. Zabezpečit izolaci tohoto místa z procesů.
Stanovení příčiny

Nápravná a preventivní opatření
Nápravná opatření - odstraňují základní příčinu problému

Preventivní opatření - opatření přijatá k tomu, aby se zamezilo opakovanému výskytu současného problému.

Opatření mají přiřazenou odpovědnost za jejich splnění a tato opatření jsou jak evidována, tak i termínově sledována.
Nápravná a preventivní opatření

Hodnocení neshod pomocí PARETO Analýzy
Hodnocení neshod lze provádět pomocí Paretovy analýzy dle mnoha kritérií s využitím funkce připojeného modulu Reporting.

Výstupy je možné tisknout do připravených nebo vlastních formulářů.
Hodnocení neshod pomocí PARETO Analýzy

Mobilní aplikace
Možnost založení interní neshody přes mobilní aplikaci, vložením Zdroje (vzniku), Obrázku, Vady, Čísla dílu a detailního popisu. K využití je nutné zakoupení funkce CAQ Server
Mobilní aplikace

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí