Neshody » Reklamace

Print

Evidence, řízení a vyhodnocování zákaznických a dodavatelských reklamací

Modul Reklamace slouží pro řízení a hodnocení neshod/reklamací vnitřních i zákaznických z pohledu vad a příčin, stanovení okamžitých, nápravných, preventivních opatření a nákladů na vzniklé reklamace, analýzy poruch a vad pro předcházení budoucím příčinám vzniku vad. Program plně odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 9001, IATF 16949 kap. 8.7 a využívá metodiku řešení neshod Ford Global 8D.
Základní seznam reklamací
Možnost třídění reklamací na Zákaznické, Interní, Dodavatelské. Základní funkce modulu Reklamace: Záznam o přijaté (vystavené) reklamaci, Stanovení okamžitého opatření, Identifikace vad reklamovaných produktů, Analýza kořenové příčiny vad, Stanovení nápravných opatření, Stanovení preventivních opatření, Sledování nákladů vztažených k reklamaci, Náklady definované zákazníkem, Náklady na likvidaci produktů, Náklady vztažené na provedená opatření.
Základní seznam reklamací

Záznam o neshodě reklamaci
Záložka pro zápis informací o neshodě a jmenování řešitelského týmu. Záložka obsahuje základní informace: číslo reklamace, druh reklamace, předmět reklamace, zákazníka uplatňujícího reklamaci, termíny přijetí, zápisu, vyřízení reklamace a reklamační požadavek. Pro podrobný popis neshod je možnost připojit přídavný modul přílohy, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty jako např.: záznamy z jednání, fotodokumentaci apod.
Záznam o neshodě  reklamaci

Zápis a sledování nákladů na reklamace - neshody
Záložka pro sledování nákladů na vzniklé reklamace. Členění nákladů: Náklady požadované zákazníkem (penále, pokuty, vícepráce, ), Náklady na likvidaci neshody (materiál, mzdy), Náklady na okamžité opatření (cestovné, třídění, vícepráce na montáži,), Náklady na opatření odstraňující příčinu vady. Druhy nákladů jsou uživatelsky nastavitelné.
Zápis a sledování nákladů na reklamace - neshody

Řešení reklamace
Záložka pro řešení neshody pomocí metodiky Global 8 D s možností tisku G8D Reportu. Možnost stromového znázornění díly/vady/příčiny/opatření. Modul umožňuje řešení okamžitých opatření k reklamaci. Dále modul vyžaduje stanovení příčin vzniklých vad a jejich odstranění pomocí nápravných opatření ke kterým jsou přiřazovány náklady. Dle metodiky Global 8D jsou přiřazována preventivní opatření.
Řešení reklamace

Řízení opatření
V odpovídajících fázích řešení reklamace je možné zaznamenávat příslušná opatření - okamžitá, nápravná i preventivní. Ke každému opatření lze zaznamenat náklady (i zpětně) pro budoucí vyhodnocení nákladů na nejakost. Opatření mají přiřazenou odpovědnost a termín plnění a s využitím modulu Úkoly lze zajistit distribuci opatření k odpovědným osobám.
Řízení opatření

Reporting
Rozbory z reklamací lze provádět pomocí funkce Reporting dle zadaných kritérií. Výstupy je možné vizualizovat graficky a vytisknout s využitím připravených nebo vlastních formulářů / tiskových sestav.
Reporting

Grafické znázornění analýz
V modulu Reklamace lze graficky znázornit řadu analýz z pohledu nákladů, počtu kusů či PPM s rozdělením dle výrobků, zákazníků, typů opatření a podobně.
Grafické znázornění analýz

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí