GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ANALÝZ

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Reklamace_analyzy
Reklamace_analyzy EN_CMP_06
Print
Kód:
V modulu Reklamace lze graficky znázornit řadu analýz z pohledu nákladů, počtu kusů či PPM s rozdělením dle výrobků, zákazníků, typů opatření a podobně.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí