ZÁKLADNÍ SEZNAM REKLAMACÍ

Kvalita » Neshody » Reklamace »

Reklamace_schema
EN_CMP_01 Reklamace_schema
Print
Kód:
Možnost třídění reklamací na Zákaznické, Interní, Dodavatelské. Základní funkce modulu Reklamace: Záznam o přijaté (vystavené) reklamaci, Stanovení okamžitého opatření, Identifikace vad reklamovaných produktů, Analýza kořenové příčiny vad, Stanovení nápravných opatření, Stanovení preventivních opatření, Sledování nákladů vztažených k reklamaci, Náklady definované zákazníkem, Náklady na likvidaci produktů, Náklady vztažené na provedená opatření.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí