Plánování » Díly

Print

Modul pro definování a přiřazení základních specifikací a znaků jakosti dílům / produktům, výrobním skupinám

Modul Databáze dílů je jedním ze základních modullů systému Palstat CAQ. Je určen pro evidenci a správu položek, na které jsou požadavky na jakost; zpravidla vyráběné díly (podsestavy, sestavy apod.) a nakupované materiály. Položky jsou definovány jednoznačnou identifikací a změnovým stavem. K základním informacím jsou definovány požadavky na kvalitu - tzv. Znaky jakosti
Vazba na ERP systémy
Možnost individuálního zakázkového připojení na informační ERP systémy řízení podniku (Helios Orange/Green, Microsoft Dynamics, QAD, SAP, MAX, XPPS, K2, ...) Přenos informací může být veden oboustranně.Důležitým prvkem při propojení na ERP systémy je řešení "změnového řízení".
Vazba na ERP systémy

Vazba na další moduly systému Palstat CAQ
Modul Databáze dílů je dodáván jako nedílná součást systému Palstat CAQ. Je plně integrován jako základní informační modul pro popis a specifikaci dílů/produktů. Z ostatních modulů je možno do Dílů vstupovat a přebírat potřebné informace, které jsou takto řízeny z jednoho zdroje.
Vazba na další moduly systému Palstat CAQ

Základní informace
Základní informace. Částečně mohou být přenášeny z ERP systému.Vazba "číslo dílu" a "index změny" musí být jedinečná a je po uložení needitovatelná. Pro "ruční" editaci možno využít "pomocných databází", které zajistí jednotnost zápisu. Hlavní informace je možno vést ve třech jazycích (např. česky, anglicky, německy), což umožňuje tvorbu cizojazyčných reportů.K položce je možno přiřadit obchodniho partnera(y) z modulu Kontakty.
Základní informace

Dokumentace
K položkám je možno vkládat obrázky ve formátu "JPG", které je možno dále využívat v celém systému Palstat CAQ a je možno je použít i do tiskových sestav Palstat. K záznamům je také možno připojit buď odkaz na externí soubor nebo tento soubor (PDF,WORD,EXCEL,TIF ap.) uložit k záznamu přimo do databáze Palstat.
Dokumentace

Znaky jakosti
Definování kvalitativních požadavků na položku - variabilní i atributivní prvky (rozměry, požadavky předpisů - atesty ap.). Popis a označení kritických prvků včetně grafického zobrazení ve formátu JPG. Tyto prvky jsou využívány např. k tvorbě Kontrolního plánu, importu do Vzorkování, MSA, FMEA ap. Při použití ve "zplatněném kontrolním plánu" je zavřena editace těchto prvků včetně možnosti jejich mazání.
Znaky jakosti

Moduly
Funkce moduly - slouží pro rychlou informaci, kde je položka dále využívána v systému Palstat CAQ. Vhodné pro orientaci při změnovém řízení. Možnost okamžitého přístupu k vybranému záznamu.
Moduly

Seznamy, kusovníky, výstupy, reporty
Modul umožňuje tvořit také kusovníky, ke kterým je dále možno vázat některé výstupy ap. Obsahuje řadu možností, jak informace vytěžit a zprostředkovat vně systém Palstat CAQ. Možno využít buď připravených ukázkových výstupů nebo definovat vlastní v uživateli otevřeném editoru sestav. Také je možno pro zákazníka tvořit speciální zakázkové přehledy s využítím modulu Reporting (součást Palstat CAQ).
Seznamy, kusovníky, výstupy, reporty

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí