ZNAKY JAKOSTI

Kvalita » Plánování » Díly »

DD - znaky jakosti
EN_PAR_04 DD - znaky jakosti
Print
Kód:
Definování kvalitativních požadavků na položku - variabilní i atributivní prvky (rozměry, požadavky předpisů - atesty ap.). Popis a označení kritických prvků včetně grafického zobrazení ve formátu JPG. Tyto prvky jsou využívány např. k tvorbě Kontrolního plánu, importu do Vzorkování, MSA, FMEA ap. Při použití ve "zplatněném kontrolním plánu" je zavřena editace těchto prvků včetně možnosti jejich mazání.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí