Plánování » FMEA

Print

Analýza možných vad a jejich příčin dle AIAG a VDA

FMEA je metoda, jejímž použitím je možno zabránit, popřípadě zmírnit rizika, která vznikají při konstrukci výrobku nebo ve vývoji technologie, případně i v samotné výrobě. SW modul umožňuje provádění DFMEA i PFMEA. Program je vhodné aplikovat v oblasti konstrukce, technologie, vývoje nářadí, posuzování kritických míst v systému EMS. Bezpečnosti práce apod. Program plně odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 9001 a požadavkům automobilového průmyslu IATF 16949 kapitol 4.4 / 8.3 a metodice AIAG - FMEA a VDA 4.2.
Základní funkce modulu FMEA
- třídník procesů, vad a příčin
- tisk formulářů FMEA dle AIAG nebo VDA 4.2
- rychlé vyhledávání vad, příčin a jejich následků
- stanovení nápravných opatření a sledování termínů
- sledování účinnosti nápravných opatření
- vyhledávání nesplněných nápravných opatření
- hodnocení pomocí Pareto analýzy
- propojení na modul Úkoly pro plnění opatření
Základní funkce modulu FMEA

Hlavička FMEA - Evidence, seznam a řízení
Zápis hlavičky FMEA
Přiřazení dílu/produktu z modulu PALSTAT Díly
Termíny řešení a zpracování FMEA
Ustanovení řešitelského týmu¨
Sledování MRP tabulka procesů a vad s koeficientem MRP míra rizika vady a priority opatření
Grafické znázornění MRP pomocí Pareto analýzy
Řízení revize FMEA a záznam historie a důvodu
Hlavička FMEA - Evidence, seznam a řízení

Zpracování analýzy FMEA
Sestavení Workflow - blokového diagramu - analýzy rizik systému / konstrukce / procesu / ve stromové struktuře.
Identifikace charakteristik výrobku, procesu
Hodnocení vad, příčin a následků pomocí kritérií:
Význam vady (Vz)
Výskyt vady (Vy)
Odhalitelnost (Od)
Výpočet ukazatele MRP / RPN
Stanovení opatření a odpovědnosti
Zpracování analýzy FMEA

Modul - Tiskové sestavy
Modul pro tisk výstupních sestav formulářů zpracované FMEA dle požadavků automobilového průmyslu AIAG a VDA 4.2.

Pomocí vestavěného editoru tiskových sestav lze vytvořit vlastní nebo upravit již existující formuláře.
Modul - Tiskové sestavy

FMEA - Reporting
Modul pro analýzu, vyhledávání již zpracovaných FMEA dle parametrů:
Nesplněné opatření
Procesy, systémy
Kritická MRP
Vady
Příčiny
FMEA - Reporting

Pomocné databáze
Tvorba číselníku klíčových vad a příčin do tří úrovní společných s moduly Global 8D Report, Reklamace
Možnost zápisu ve třech jazycích s následnou tvorbou FMEA v jazykových mutací
Definice pomocných databází pro snadné zpracování FMEA
Pomocné databáze

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí