PRACOVNÍ NÁVODKY

Kvalita » Plánování » Kontrolní a technické postupy »

KTP - pracovni navodka
EN_CTP_04 KTP - pracovni navodka
Print
Kód:
K pracovním návodkám lze přiřadit vybavení (měřidla, upínače ap.) Návodky je možno tvořit přímo v prostředí Palstat CAQ. Tisk z Palstat CAQ. Pro tvorbu návodek obsahujích např. velké množství obrázků, je možno využít propojení na Microsoft Word. I v tomto případě není návodka v souboru na síti, ale je uložena přímo do databáze Palstat CAQ. Záhlaví a zápatí je možno řídit přímo daty z Kontrolních a technických postupů. (Nedochází k rozporu mezi elektronickou a papírovou dokumentací.)

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí