Plánování » Projekt

Print

Poptávko nabídkové řízení a zpracování projektu dle APQP / VDA 4.3

Management projektu zahrnující procesy plánování, organizování, sledování a řízení všech činností projektu v reálném čase tak, aby se dosáhly požadované cíle projektu. Procesy a cíle managementu jakosti platí pro všechny procesy managementu projektu používaných zejména při: plánování a realizaci projektů zavádění nových výrobků, zavádění nových technologií dle metodik splňujících požadavky norem řízení a realizaci změnového řízení již funkčních procesů v případě změn organizace a projektů vedoucí ke zlepšování jakosti procesů a výrobků. Program PALSTAT Projekt odpovídá požadavkům norem a požadavkům automobilového průmyslu ČSN ISO 10006 Management jakostí - Směrnice jakosti v managementu projektu, APQP - Moderní plánování výroby/Advanced Product Quality Planning and Control Plan
Struktura programu Projekt APQP
CRM - Poptávko nabídkové řízení příjem a evidence poptávek, zpracování kalkulace, nabídek propojení na modul kontakty
Katalog činností projektu typové šablony činností pro jednotlivé komodity oblasti, vznik nového výrobku/procesu změnové řízení
Management projektu termínové sledování průběhu projektu, stanovení odpovědností za projekt/fáze/kroky
Management nástrojů a přípravků zadávání, výběrové řízení, sledování vývoje nástrojů a přípravků
Struktura programu Projekt APQP

Zadání projektu APQP
Základní parametry zadání projektu, označení projektu, řešitelský tým, termíny počátku a konce projektu APQP
Definice projektu pomocí katalogu kroků a fází projektu
Statistika projektu přehledné sledování stavu plnění projektu, fází, kroků, milníků
Sledování změn projektu záznam o prováděných změnách projektu,fází,kroků
Sledování událostí a úkolů pomocí modulu Management událostí a úkolů
Zadání projektu APQP

CRM - Řízení vztahu se zákazníkem
Přijetí poptávky a její registrace v systému PALSTAT Projekt APQP
Vstupy/požadavky zákazníka
Cíle návrhu nového výrobku - procesu
Posouzení proveditelnosti požadavku zákazníka - zadavatele projektu
Hodnocení technicko ekonomické analýzy vyrobitelnosti produktu/procesu
Zpracování cenové kalkulace/ Zpracování a předání nabídky
Sledování platnosti nabídky/ Odezva zákazníka
Uvolnění zakázky k realizaci/ zadání projektu nového výrobku
CRM - Řízení vztahu se zákazníkem

Řízení projektu termínové sledování průběhu projektu
zdroje - pracovníci zajišťující činnosti fází/kroků projektu
časový plán - termíny plnění fází/kroků
rozpočet finance fází/kroků
popis činností fází/kroků projektu
kontrola průběhu projektu - Milník - kontrolní krok/hodnocení postupu prací a činností na projektu
dokumentace projektu - evidence a řízení příloh v elektronické podobě, přímé propojení na moduly PALSTAT CAQ / Monitorování průběhu projektu
systematické monitorování stavu plnění jednotlivých fází/kroků projektu
časové sledování průběhu jednotlivých fází/kroků projektu
Řízení projektu  termínové sledování průběhu projektu

Grafické znázornění průběhu diagramu pomocí Ganttova diagramu
grafické znázornění průběhu projektu pomocí úsečkového Ganttova diagramu
Grafické znázornění průběhu diagramu pomocí Ganttova diagramu

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí