Plánování » Vzorkování

Print

Uvolňování pro sériovou výrobu zákazníka

Proces schvalování výrobku slouží pro zabezpečování jakosti před sériovou výrobou dle metodik AIAG, PPAP/VDA 2 s možností ukládání a archivování naměřených hodnot a tisku standardních protokolů. Proces PPAP/VDA 2 definuje typové požadavky na schvalování výrobků včetně výrobních a objemových materiálů.
Základní informace o PPAP / VDA 2
Požadavky Uvolnění výrobního procesu a výrobku Funkce programu:
Seznam provedených uvolnění sériové výroby
Základní informace o procesu uvolňování sériové výroby
Definování kontrolních znaků a validovaných kót
Záznam provedených měření na uvolňovaném výrobku
Hodnocení a schvalování výrobků pro sériovou výrobu dodavatelem, zákazníkem
Tvorba a tisk protokolů dle požadavků metodik PPAP/VDA2
Základní informace o PPAP / VDA 2

Základní seznam informací o provedeném předložení dílu pro uvolnění sériové výroby.
Číslo zprávy
Typ metodiky PPAP/VDA2 nebo uživatelský
Číslo, název a změnový stav dílu
Informace o druhu předložení
Informace o zákazníkovi
Seznam předkládaných dokumentů

Vybrané údaje lze načítat z dalších modulů Palstat CAQ - např. informace o díle, zákazníkovi apod.
Základní seznam informací o provedeném předložení dílu pro uvolnění sériové výroby.

Předložení
Stanovení úrovně předkládání je plně v souladu s požadavky PPAP bod 1.4.1/ VDA 2 bod 7.
Předložení

Doklady
Pro podrobný popis procesu vzorkování je možnost připojit modul - Doklady, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty, výkresovou dokumentaci, protokoly z měřících strojů apod.
Doklady

Měřené znaky
Přiřazení měřených znaků jakosti a kót dílce. Záznam naměřených hodnot. Funkce pro zápis, dokumentaci a archivaci měření znaků jakosti a kót.

Měřené hodnoty je možné zadávat ručně nebo načítat z digitálních měřidel pomocí driverů systému Palstat CAQ.
Měřené znaky

Uvolnění a tisk - PPAP, VDA 2
Funkce hodnocení připravenosti sériové výroby. Tisk formulářů dle požadavků metodik PPAP, VDA 2.

Možnost editace a úprav tiskových sestav uživatelem dle požadavků zákazníka pomocí vestavěného editoru tiskových sestav.
Uvolnění a tisk - PPAP, VDA 2

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí