DOKLADY

Kvalita » Plánování » Vzorkování »

SAM-Documents
SAM-Documents Sampling_eng_Documents
Print
Kód:
Pro podrobný popis procesu vzorkování je možnost připojit modul - Doklady, kam je možno vkládat odkazy na elektronické dokumenty, výkresovou dokumentaci, protokoly z měřících strojů apod.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí