PROCESY

Kvalita »

Print
Kód:
Identifikace, řízení a monitorování procesů a pracovních míst, řízení lidských zdrojů, určování nezbytné odborné způsobilosti zaměstnanců. Řízení a poskytování výcviku s hodnocením jeho efektivnosti a udržování záznamů o provedeném výcviku a sledování nákladů na výcvik.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí