Propojení
Klávesnicový driver
Při používání dodaného klávesnicového driveru je nutné jeho zprovoznení pomocí programu KeyboardDriver.exe, který najdete v adresáři APL
Automatizace načítání dat, dávkou
Většina driverů, které používáte pro načítání dat do palstat může být automatizována a importována do Palstat v nastavaném intervalu.
ERP
  Systém Palstat CAQ je možné přímo propojit s většinou ERP systémů za účelem sdílení základních dat a provázaní procesů v oblasti řízení kvality. Níže jsou uvedeny příklady připojených ERP systémů, řadu dalších lze připojit po dohodě se zákazníkem.

Driver pro připojení digitálních měřidel. XYZ, připojení měřidel a měřících zařízení - profilprojektory, měřící zřízení, měřidlahttps://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí