Propojení » CAQ Server

Print

Serverový modul zajišťující funkce rozesílání emailů, notifikace, webové reporty, API a komunikaci s portálem. Modul vyžaduje platnou servisní smlouvu a je hrazen formou ročního poplatku.

CAQ Server je licencovaný modul systému PalstatCAQ, který umožňuje zpřístupnění dat a reportů systému PalstatCAQ do dalších prostředí a forem. Tento modul je určen pro běh na serveru a skládá se z několika součástí (systémová služba, naplánované úlohy, webový modul a služba pro IIS).
CAQservice - správa konfigurace
Vhodné pro správce systému, kteří tak mohou konfiguraci aplikace řídit z libovolného serveru a konfiguraci tak udržet skrytou před uživateli.
- Služba umožňuje distribuci konfigurace pro uživatele systému.
- Adresář CONFIG již neobsahuje LICenční ani jiné specifické konfigurace.
- Zvýšení bezpečnosti provozu.
- Klient se spojí se službou běžící na libovolném serveru a tato mu sdělí potřebnou specifickou konfiguraci k běhu včetně připojení na databáze.
CAQservice - správa konfigurace

CAQservice - automatizace
CAQ Server umožňuje zasílání připravených reportů s aktuálními daty v předem naplánovaný čas. Reporty mohou obsahovat libovolná data ze systému Palstat CAQ včetně analýz, grafů a dalších prvků. Je možné specifikovat podmínky rozesílání, například aby nedocházelo k odeslání prázdného reportu v případě, že za dané období neexistují relevantní data. Příjemcem reportu mohou být konkrétní uživatelé nebo lze adresy generovat dynamicky na základě dat.
CAQservice - automatizace

CAQservice - notifikace
Ke konkrétním akcím v modulech systému Palstat CAQ (například založení úkolu, schválení dokumentu a mnoho dalších) lze připravit reporty s okamžitým rozesláním na příslušné uživatele, kterých se akce týká. Tyto reporty mohou obsahovat jak pouze informaci o provedení akce, tak v případě potřeby veškeré detailní informace z dat zadaných v systému. Upozornění na akce lze zasílat i formou SMS zpráv.

- Možnost nastavit na velké množství akcí a stavů.
- Rychlé upozornění uživatele na nastavený email nebo mobil.
CAQservice - notifikace

CAQportal - portál pro externí kalibrace
Součástí modulu CAQ Server je komunikace s portálem pro externí kalibrace na adrese https://qp.palstat.net. Portál umožňuje sdílet vybraná data o měřidlech s dodavateli kalibračních služeb a přenášet elektronicky podepsané kalibrační protokoly z externí laboratoře do databáze provozovatele. Je tak možné ušetřit značný objem ruční práce při zápisu externích kalibrací a ukládání kalibračních protokolů.

- Bezchybná a rychlá výměna dat mezi uživateli a kalibrační společností.
- Úspora práce při zápisu kalibrací.
CAQportal - portál pro externí kalibrace

CAQweb - přístup k reportům přes Web
Reporty připravené v modulu Reporting je možné zpřístupnit uživatelům na intranetu. Data ze systému tak mohou mít k dispozici další pracovníci i bez přímého přístupu do systému. Webové reporty je možné zpřístupnit jak ověřeným uživatelům Palstat CAQ, tak i všem uživatelům ověřeným v Active Directory bez nutnosti zakládání účtu v systému Palstat CAQ. Webové reporty je možné zpřístupnit i pracovníkům s externím přístupem do sítě.
CAQweb - přístup k reportům přes Web

CAQapi
Pomocí modulu CAQ Server lze zpřístupnit API systému Palstat CAQ. Toto API umožňuje přístup k datům z externích systémů a provádění vybraných akcí. Rozhraní je založeno na webovém REST API a data tak lze zpracovat v libovolném systému. Vzhledem k rozsahu systému Palstat CAQ nezpřístupňuje API v tuto chvíli kompletní databázi, ale rozsah zpřístupněných dat se neustále rozšiřuje. Požadavky klientů jsou vyřizovány prostřednictvím IIS serveru nebo CAQ server přes rozhraní HTTPS volitelně HTTP ve strukturovaném požadavku a odpovědi formátu JSON.

- Možnost vizualizace dat ve vlastním externím systému.
- Je určeno pro IT profesionály, kteří vědí jak pracovat s API.
- Zákazníkům nabízíme možnost podpory při implementaci pro prostředí (C#,ASP a PHP)
- Napojení na systém Palstat CAQ přes API je dostupné všem zákazníkům, kteří zakoupí požadovanou LICenci.
CAQapi

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí