CAQSERVICE - AUTOMATIZACE

Kvalita » Propojení » CAQ Server »

CZ_SRV_PLAN EN_SRV_PLAN
Print
Kód:
CAQ Server umožňuje zasílání připravených reportů s aktuálními daty v předem naplánovaný čas. Reporty mohou obsahovat libovolná data ze systému Palstat CAQ včetně analýz, grafů a dalších prvků. Je možné specifikovat podmínky rozesílání, například aby nedocházelo k odeslání prázdného reportu v případě, že za dané období neexistují relevantní data. Příjemcem reportu mohou být konkrétní uživatelé nebo lze adresy generovat dynamicky na základě dat.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí