DRIVER BOECO BALANCE

Kvalita » Propojení » Drivery »

Driver Boeco Balance
Print
Kód: SW-DRV-BOECO

Základní informace

Měřidlo

Váhy BOECO

Cílové aplikace

Libovolná aplikace

Způsob přenosu dat

Data se přenášejí buď stiskem tlačítka  na váze nebo vyžádáním z počítače.
Pokud aplikace neumožňuje přímé připojení a nastavení driveru, lze využít KeyboardDriver.

 

Nastavení

Driver musí být nahrán do adresáře APL/Drivers.

Propojení musí být provedeno přes rozhraní RS-232 kabelem s tímto zapojením:

 

 

Položka

Nastavení portu RS-232 na váze

Přenosová rychlost (baud rate)

9600

Parita (parity)

NONE

 

 


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí