DRIVER CSV

Kvalita » Propojení » Drivery »

Driver CSV
Print
Kód: SW-DRV-CSV

Při nasazení driveru je nutné provést konfiguraci pomocí konfiguračního XML souboru. Návod níže popisuje možnosti nastavení.

 

Umístění jednotlivých souborů

 

Driver "Palstat.Drivers.CSV.dll" je umístěn v adresáři ../CAQdesktop/APL/Drivers/ a je součástí aktualizačního / instalačního balíku, který stáhnete z našeho zákaznického portálu.

Konfigurační soubor "Palstat.Drivers.CSV.xml" musí být umístěn v adresáři ../CAQdesktop/CONFIG/Drivers/ případně v adresáři ../CAQservice/CONFIG/Drivers/ pokud používáte službu CAQservice (doporučeno). Výchozí konfigurační soubor je součástí instalačního balíku ../CAQservice/CONFIG/Drivers/

Driver importuje data do systému Palstat dle nastavené konfigurace v souboru „Palstat.Drivers.CSV.xml“

Driver lze konfigurovat pro automatické načítání dat do systému


Ukázka konfiguračního souboru Palstat.Drivers.CSV.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Settings>
 <Delimiter>;</Delimiter>
 <HeaderLinesCount>1</HeaderLinesCount>
 <Parameters>
  <Parameter Name="Date" Position="1" Format="dd.MM.yyyy"></Parameter>
  <Parameter Name="Time" Position="2" Format="HH:mm:ss"></Parameter>
  <Parameter Name="PartNumber" Position="3"></Parameter>
  <Parameter Name="CharCode" Position="4"></Parameter>
  <Parameter Name="MachineCode" Position="5"></Parameter>
  <Parameter Name="ActualValue" Position="6"></Parameter>
 </Parameters>
</Settings>

Popis parametrů

Seznam parametrů, které je možné do driveru nastavit.

Delimiter     item separator (default value is ";")
HeaderLinesCount     number of header lines (default value is "1")
Parameters     parameter settings
  Name   parameter name in code (from allowed parameters)
  Position   position from which parameter is to be filled (from "1")
  Default   default value
  Format   format date and time
  LowerTolerance   for subtraction "-" (default value is "+")
       
Allowed parameters PartNumber   part number – Číslo dílu
  PartIndex   change index – Index změny
  PartName   part name (default value is PartNumber) – Název dílu
  CharCode   characteristic code – Kód kóty
  CharName   characteristic name (default value is CharCode) – Název kóty
  MachineCode   machine (machine code in codelist Machines) - Stroj
  ActualValue   measured value – Nová hodnota
  NominalValue   nominal value - JR
  UpperValue   upper limit - HT
  LowerValue   lower limit - DT
  UpperTolerance   upper tolerance (if not used UpperValue) – odchylka od JR, která dopočítá HT
  LowerTolerance   lower tolerance (if not used LowerValue) – odchylka od JR, která dopočítá DT
  DateTime   date and time of inspection - default value is current date and time
  Date   inspection date (if not used DateTime) - default value is current date
  Time   inspection time (if not used DateTime) - default value is current time
  User   inspector (default value is IMPORT) - Kontrolor
  NestName   cavity name - Otisk
  NestNumber   cavity number – Název otisku
  Info1   Info1
  Info2   Info2
  Info3   Info3
  Info4   Info4
  Info5   Info5

 

 


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí