DRIVER MARCOM

Kvalita » Propojení » Drivery »

Print
Kód: SW-DRV-MARCOM

Nastavení MarCom

K měření z přístrojů Millimar je potřeba mít nainstalovaný a spuštěný software MarCom Professional od společnosti MAHR. V tomto software nastavte:

-  Virtuální sériový port příkazem Settings – Emulation of Interface Box, kde pro Virtual Interface Box nastavíte volný COM port (např. COM10) a box zapnete polem Active:

 

- V seznamu připojených měřidel otevřete nastavení přístroje Millimar, který má být k dispozici pro měření přes driver Palstat:

 

-  U měřidla Millimar nastavte hodnoty pro komunikaci takto:

  • Data Request via: None
  • Zero: Keypad a vybranou funkční klávesu, kterou budete přístroj Millimar nulovat
  • Transfer to: Virtual Interface Box
  • Virtual Interface Box: vyberte box vytvořený v prvním kroku (obvykle 1.)
  • Select port number: zaškrtněte port, který zvolený přístroj Millimar bude mít. Každý přístroj
  • musí mít jiný port, bude sloužit k namapování ke kótám v Palstat SPC

 

-  Toto nastavení zopakujte pro všechny připojené přístroje Millimar, které budou přenášet hodnoty pomocí driveru Palstat. Klávesu pro nulování mohou mít všechny přístroje nastavenou shodnou, port musí mít každý přístroj jiný.

 

 


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí