DRIVER Q-DAS/AQDEF

Kvalita » Propojení » Drivery »

Driver Q-DAS/AQDEF
Print
Kód: SW-DRV-QDAS

Jedná se o velice rozšířený formát exportu/importu měřených dat, která lze strojově zpracovávat v dalších systémem pro vyhodnocování kvality.
 

Základní informace

Měřidlo Jakékoliv zařízení podporující výstup ve formátu Q-DAS
Cílové aplikace PALSTAT CAQ: SPC, Vzorkování, Vstupní kontrola,Výstupní kontrola, Mezioperační kontrola, Audit výrobku
Způsob přenosu dat přes soubor ve formátu DFQ nebo dvojici souborů veformátu DFD a DFX

 

Nastavení měřidla

Pro správnou funkci driveru je potřeba do exportovaného souboru ve formátu DFQ nebo souborů ve formátu DFD a DFX uvést data k uvedeným klíčům. Nastavení je nutné provést v měřicím software dodaném k měřidlu.

K0100* Počet kót  
K1001* Číslo dílu  
K1002 Název dílu  
K1041 Číslo dílu (volitelně, pokud není v K1001)  
K1043 Index změny  
K1046 Název dílu (volitelně, pokud není v K1002)  
K1083 Kód stroje  
K2001* Kód kóty  
K2002 Název kóty  
K2004 Typ znaku 0 – variabilní, 1 – atributivní  1) 
K2022 Počet desetinných míst  
K2101 Jmenovitá hodnota  
K2110 Dolní tolerance  
K2111 Horní tolerance  
K2142 Jednotka  
K2511 Číslo otisku pokud neexistuje K3106
K3106 Číslo otisku  
K0001* Naměřená hodnota  
K0002* Atribut 0 – platná hodnota 2) 
K0004 Datum a čas měření

Datum a čas (oddělené “/”) v těchto
povolených formátech:
datum: D.M.Y
  M/D/Y
  Y-M-D

čas:  H:M:S
  H:M
  H

K0006 Info 2 (Číslo dávky)  
K0007 Číslo otisku  
K0008 Jméno kontrolora  
K0009 Poznámka  
K0010 Info 3 (Číslo stroje)  
K0012 Info 4 (Číslo měřidla)  
K0014 Info 5 (ID dílu)  
K0053 Info 1 (Zakázka)  

Driver nerozlišuje velikost písmen v identifikátorech. Pole označené * jsou povinná.
1)  Přenáší se pouze variabilní znaky, defaultní hodnota je 0
2)  Přenáší se pouze platné hodnoty

 

Ukázka datového souboru

K0100 1
K1001 020.524.21.0
K1002 pružina
K1041 020.524.21.0
K1043 -
K1046 pružina
K1082/1 není
K1083/1 1
K2001/1 1
K2002/1 průměr
K2003/1 1
K2004/1 0
K2011/1 1
K2005/1 2
K2007/1 0
K2022/1 2
K2100/1 21,8
K2101/1 21,8
K2110/1 21,5
K2111/1 22,1
K2120/1 2
K2121/1 2
K2142/1 mm
K2160/1 1
K8010/1 32

K0001/1 21,78
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:22:57
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,83
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:01
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,88
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:07
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,85
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:10
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,79
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:14
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,76
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:19
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,82
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:24
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,76
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:32
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,72
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:36
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,79
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:40
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,83
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:43
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,86
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:47
K0006/1
K0008/1 Správ
K0001/1 21,8
K0002/1 0
K0004/1 17.07.2001/11:23:50
K0006/1
K0008/1 Správ
 


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí