DRIVER WILSON ROCKWELL

Kvalita » Propojení » Drivery »

Driver Wilson Rockwell
Print
Kód: SW-DRV-WILSON

Základní informace

Měřidlo

Tvrdoměry Wilson (TESTOR) 2000 a 2100

Cílové aplikace

Libovolná aplikace

Způsob přenosu dat

Pomocí KeyboardDriver se na aktuální pozici kurzoru vyplní naměřená hodnota, a to po zapnutí tlačítka AUTO PRINT na tvrdoměru (pokud tlačítko zůstane zapnuto, vyplní se naměřená hodnota automaticky po zobrazení naměřené hodnoty na tvrdoměru)

 

Nastavení

Pro správnou funkci driveru musí být na tvrdoměrech následující nastavení:

RS232 Port (Wilson 2000)

Položka

Nastavení

Data transmission rate

2400 baud

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

none

 

RS232 Port (Wilson 2100)

Položka

Nastavení

Data transmission rate

9600 baud

Data bits

8

Stop bits

1

Parity

none

 

PRINT SETUP (shodné pro všechny tvrdoměry)

Položka

Nastavení

AUTO HEADER

OFF

PRT HEADER

OFF

PRT TESTS

OFF

PRT STATS

OFF

RESULT FRMT

MODEL 600

 


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí