INTERFACE DBS2, BLUETOOTH LE

Kvalita » Propojení » Hardware »

Interface Bluetooth LE - DBS2
Interface DBS2, Bluetooth LE Interface DBS2, Bluetooth LE Interface DBS2, Bluetooth LE Interface DBS2, Bluetooth LE
Print
Kód: HW-DRV-DBS2

Interface DBS2 je určen pro přenos hodnot z digitálních měřidel Sylvac s rozhraním Bluetooth LE s výstupem na sériový port pro další zpracování.
Interface umožňuje nastavit dva sloty, tj. dvě připojená měřidla. Po nastavení nebo spuštění se spáruje s prvním nalezeným měřidlem z těchto nastavených a z něho odesílá naměřené hodnoty. Při odpojení měřidla interface opět vyhledává jedno z nastavených měřidel (slotů) a při nalezení jakéhokoliv z nich pokračuje v činnosti.

 

Hardware

 

Hardwarová specifikace zařízení:

 • Připojení měřidel: Bluetooth LE
 • Max. počet připojených měřidel: 2
 • Výstup dat: RS232
 • Komunikační rozhraní pro konfiguraci: USB 2.0, MicroUSB
 • Napájení: 5V, USB 2.0, MicroUSB
 • Spotřeba: 250 mA
 • Rozměry: 78x80x30mm

 

Výstup dat

 

Data jsou odesílána na RS232 rozhraní. Připojení rozhraní k PC lze provést pomocí RS232 kabelu v zapojení DCE-DTE:

 

Parametry RS232 rozhraní:

 • Rychlost: 9600 baud
 • Data bity: 8
 • Parita: žádná
 • Stop bity: 1


Příchozí data z měřidel jsou automaticky odesílána na sériové rozhraní v ASCII formátu s identifikací vstupu (čísla měřidla):

01A+00023.06

Popis dat:

01 A + 00023.06  
číslo vstupu
(01 nebo 02)
identifikátor
(konstanta)
znaménko
(+/-)
hodnota
(umístění des. tečky se může lišit)
ukončení
(0D hex)

 

Konfigurace


Konfigurace interface se provádí pomocí sériového rozhraní na USB (VCOM). Komunikace umožňuje:

 • zobrazit adresy měřidel s rozhraním BLE v dosahu
 • vybrat adresy měřidel, ze kterých bude probíhat přenos dat
 • spustit testovací výstup

 

Parametry VCOM rozhraní:

 • Rychlost: 115200 baud
 • Data bity: 8
 • Parita: žádná
 • Stop bity: 1

 

 

 

Konfigurační příkazy


Konfigurační příkazy se zasílají sériovým terminálem na USB VCOM rozhraní. Každý příkaz musí být ukončen znakem (0D hex).

Příkaz

Popis

V

Zobrazí verzi interface

I

Zobrazí informace o připojení k měřidlům

L

Zobrazí přehled viditelných BLE zařízení

Snx

Nastaví a spáruje měřidlo z pozice posledního výpisu x do slotu n *)

Cn

Vymaže párování měřidla ze slotu n

T

Odešle na datový výstup testovací naměřenou hodnotu

Gn

Nastaví logování na úroveň n (2-4)

*) Nastavit lze pouze měřidla z pozic 1-9 v posledním výpisu. Pokud je měřidlo na vzdálenější pozici, opakujte výpis, pořadí nalezených zařízení se mění.

 

Příklad konfigurace


Po připojení interface k PC spusťte sériový terminál a zadejte tyto příkazy:

Příkaz

Odpověď

Informace o nastavení:

I

Address 1: NO DEVICE

Address 2: NO DEVICE

BT Device not initialized

Any address set: false

Client connected: false

Výpis zařízení v dosahu:

L

C00: Listing devices

C00: 1: 0f:8?:c?:1?:9?:c?

C00: 2: 7d:f?:d?:b?:f?:6?

C00: 3: 1c:1?:7?:b?:2?:e?

C00: 4: d0:0?:d?:e?:4?:c?

C00: 5: 2d:7?:1?:7?:3?:7?

C00: 6: 09:d?:d?:2?:3?:7?

C00: 7: 55:a?:7?:4?:d?:5?

C00: 8: d4:9?:8?:3?:4?:0? SY289

C00: 9: fe:d?:e?:5?:6?:7?

C00: -: 1e:e?:a?:9?:0?:e?

C00: -: d9:3?:1?:a?:a?:4?

C00: -: 1b:f?:4?:2?:d?:7?

Nastavení zařízení 8 do slotu 1:

S18

C01: Set device 1 to d4:94:84:3b:49:0d

C01: Saved to EEPROM

C01: Connected

Odeslání hodnoty z měřidla:

 

A01: +004.269

Na datovém výstupu se hodnota objeví jako:

 

01A+004.269

 

Měřidla


K interface lze připojit měřidla Sylvac Bluetooth LE. Starší modely měřidla bez označení IoT nevyžadují žádnou speciální konfiguraci. Novější modely s označením IoT je třeba přepnout do režimu Simple (viz návod k měřidlu). Před prvním připojením měřidel k interface doporučujeme provést reset Bluetooth konfigurace měřidla.

 

 

 

 

 

 

 


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí