INTERFACE DRX8

Kvalita » Propojení » Hardware »

Print
Kód: HW-DRV-DRX8

Funkce a použití

 • Jednoduchý a hromadný sběr dat pro modul SPC Měřicí stanice
 • Vhodné pro použití v průmyslových provozech
 • LED indikace úspěšného / chybného čtení dat
 • Sběr dat z různých typů připojených měřidel

 

Obsah balení

 • Interface
 • kabel USB A-B 2,0m

 

Hardware

 • OS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
 • Rozměry: 105x130x52
 • Provozní teplota: 0 až 70 °C
 • Napájení: 5V, USB 2.0
 • 3,5mm konektor pro nožní spínač
 • Výstup dat: Připojení pomocí USB (virtuální COM port)
 • Spotřeba: 70 mA

 

Konstrukce

Přední strana interface obsahuje:

 • Konektory DIGIMATIC pro připojení měřidel
 • LED pro signalizaci stavu

 

Zadní strana interface obsahuje:

Konektor Použití
3.5 Jack mono Nožní spínač, tlačítko pro sběr dat
RJ11 Připojení příslušenství
USB Přenos dat do PC
RS232C Připojení dalších měřidel nebo průmyslových zařízení (může vyžadovat úpravu firmware)

    

Použití

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu zkontrolujte, že interface není viditelně poškozený. Poté

Sběr dat

Sběr dat se provádí v kompatibilním software (např. Palstat SPC, Inspect apod.), který není součástí dodávky. Měření hodnoty je možné vyvolat:

 • Stiskem odesílacího tlačítka na měřidle / kabelu
 • Sešlápnutím nožního pedálu
 • Vyžádáním ze software

Při měření indikuje příslušná LED dioda aktuální stav měření:
 

Barva Stav
bílá měření probíhá
červená chyba přenosu dat z měřidla
zelená měření úspěšně dokončeno

 

Komunikační protokol

Rozhraní pro komunikaci

Rozhraní: VCOM
Parametry komunikace:

 • Rychlost: 115200
 • Data bity: 8
 • Parita: žádná
 • Stop bity: 1

Základní pravidla

Příkazy se do zařízení zasílají jako text. První znak určuje příkaz, další znaky jsou parametry příkazu. Každý příkaz musí být ukončený znakem CR.


Odpovědi jsou zasílány jako text ukončený znakem CR. První znak je druh odpovědi. Následující dva znaky označují číslo vstupu, pro který odpověď platí. Pokud odpověď obsahuje data, jsou uvedena za znakem „:“.

Příkazy

Příkaz Znak Parametry Příklad
Identifikace zařízení I Žádné I
Sériové číslo S Žádné S
Verze firmware V Žádné V
Měřit data M Mn
 1. číslo vstupu – jeden znak
M1
Měřit z více vstupů Q Qxx
 1. bitová maska vstupů – dva hexadecimální znaky
Q0F
Změnit barvu LED L Lnxx
 1. číslo vstupu – jeden znak
 2. bitová maska 00RRGGBB – dva hexadecimální znaky
L1C7

 

Odpovědi

Odpověď Znak Data Příklad
Naměřená data A Hodnota v ASCII A01:+123.45
Stisk tlačítka B - B00
Chyba při měření E Popis chyby E02:Timeout
Informace I Text I00:Palstat DRX4

 


https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí