NOVÉ DOKUMENTY

Kvalita » Řízení dokumentů »

QSD Nove dokumenty
QSD Nove dokumenty EN_QSD_07
Print
Kód:
Funkce pro informaci a příjem nových/změnovaných dokumentů dle rozdělovníku pro klienta. Převzít označené - funkce pro potvrzeni a převzetí nových dokumentů se záznamem v evidenčním listu dokumentace. Přístupy k dokumentu - funkce pro znázornění přístupů k dokumentům

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí