Systém » Audit výrobku

Print

Hodnocení auditu výrobku dle metodiky VDA 6 díl 5

Modul pro hodnocení jakosti výrobků dle metodiky VDA 6 díl 5 Audit výrobku slouží k ověření shody provedení výrobku po kontrole se stanovenými požadavky na jakost.
Propojení modulu Audit výrobku na další moduly Palstat CAQ
Pro přípravu auditu výrobku je zpracován Kontrolní plán s definováním znaku jakosti auditu výrobku.

Naměřené hodnoty lze načítat z digitálních měřidel a měřicích strojů pomocí driverů Palstat CAQ.

Řízení vnitřních neshod je možné provést pomocí modulu Global 8D Report.
Propojení modulu Audit výrobku na další moduly Palstat CAQ

Základní informace Auditu výrobku
Hlavička auditu obsahuje základní informace o výrobkovém auditu, termín provedení a u dokončeného auditu výsledek hodnocení vyjádřený koeficientem QKZ.

Ke každému výrobku lze zobrazit kompletní historii provedených auditů.
Základní informace Auditu výrobku

Kontrolní kroky Auditu výrobku
Zobrazeny jsou kontrolní kroky definované kontrolním plánem auditu výrobku. Každý kontrolní krok vyžaduje zadání počtu výrobků s kritickou, hlavní či vedlejší vadou. Variabilní znaky umožňují navíc zadání naměřených hodnot.

Celkové hodnocení kroků auditu výrobku je provedeno dle metodiky VDA 6.5 s výpočtem parametru QKZ.
Kontrolní kroky Auditu výrobku

Hodnocení variabilních znaků
Vyhodnocení základních statistických parametrů
x - průměrná hodnota
s - směrodatná odchylka
Max maximální naměřená hodnota
Min minimální naměřená hodnota
Pp, Ppk - koeficienty výkonnosti

Grafické hodnocení naměřených hodnot
Graf naměřených dat
Histogram
Hodnocení variabilních znaků

Hodnocení auditu výrobku
Na základě hodnocení jednotlivých kroků je automaticky provedeno hodnocení celého auditu dle metodiky VDA 6.5. Součástí hodnocení je koeficient QKZ. Váhy jednotlivých typů vad lze pro účely hodnocení uživatelsky nastavit.

Při vyhodnocení auditu lze také uvést záznam o nezbytných opatřeních, která je třeba provést.
Hodnocení auditu výrobku

Tisk formulářů Auditu výrobku
Součástí modulu jsou formuláře odpovídající požadavkům VDA 6.5 ve více jazycích.

Pomocí vestavěného editoru tiskových sestav lze upravit stávající nebo vytvožit zcela nové formuláře na základě požadavků zákazníka.
Tisk formulářů Auditu výrobku

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí