HODNOCENÍ AUDITU VÝROBKU

Kvalita » Systém » Audit výrobku »

AUP-QKZ
AUP-QKZ Productaudit_eng_QKZ
Print
Kód:
Na základě hodnocení jednotlivých kroků je automaticky provedeno hodnocení celého auditu dle metodiky VDA 6.5. Součástí hodnocení je koeficient QKZ. Váhy jednotlivých typů vad lze pro účely hodnocení uživatelsky nastavit. Při vyhodnocení auditu lze také uvést záznam o nezbytných opatřeních, která je třeba provést.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí