KONTROLNÍ KROKY AUDITU VÝROBKU

Kvalita » Systém » Audit výrobku »

AUP-Steps
AUP-Steps Productaudit_eng_controlsteps
Print
Kód:
Zobrazeny jsou kontrolní kroky definované kontrolním plánem auditu výrobku. Každý kontrolní krok vyžaduje zadání počtu výrobků s kritickou, hlavní či vedlejší vadou. Variabilní znaky umožňují navíc zadání naměřených hodnot. Celkové hodnocení kroků auditu výrobku je provedeno dle metodiky VDA 6.5 s výpočtem parametru QKZ.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí