POHYBY

Kvalita » Systém » Externí dokumentace »

EXT_pohyby
Extdoc_eng_Movements EXT_pohyby
Print
Kód:
Modul umožňuje sledování pohybu dokumentu, konec platnosti, u koho se nachází, kdo jej komu předal, za jakých okolností včetně důvodu a vydání kopie či duplikátu

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí