PROVEDENÍ HODNOCENÍ

Kvalita » Systém » Hodnocení dodavatelů »

SUP - hodnoceni dodavatele
Supp_eng_Evaluation SUP - hodnoceni dodavatele
Print
Kód:
1. Založení hodnocení se stanovením hodnoceného období a platnosti hodnocení. 2. Výběr hodnotící skupiny. 3. Vlastní hodnocení, které probíhá dle definovaných kritérií. 4. Celkové hodnocení je vypočítáno průměrem z jednotlivých hodnocených kroků s přihlédnutím k jejich stanovenému významu. 5. Modul umožňuje tisk záznamu hodnocení s možností odeslání mailem vybraným zástupcům nebo přímo hodnoceným.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí