HLAVNÍ FUNKCE MODULU AUDIT SYSTÉMU A PROCESU

Kvalita » Systém » Audity »

AUD-List
Audits_eng_mainfunction AUD-List
Print
Kód:
- Tvorba seznamu interních a externích systémových a procesních auditů. Seznam je plánem auditů na určité období - Plánování konkrétních auditů. - Výběr auditních otázek k auditu z příslušného katalogu - Dokumentování průběhu prověřování - Archivace zjištění, nálezů a dokumentů z auditu. - Definování neshod zjištěných při auditu.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí