Systém » Procesy

Print

Identifikace procesů organizace, jejich návazností a hodnocení rizik

Modul Procesy slouží pro identifikaci, řízení, monitorování procesů a pracovních míst, dále pro řízení lidských zdrojů, určování nezbytné odborné způsobilosti zaměstnanců.
Struktura programu
Procesy
identifikace procesů, tvorba mapy procesů včetně návaznosti vstupů a výstupů

Místa
popis pracovních míst organigram společnosti, vazby pracovních míst, definice požadavků na pracovní místa
Struktura programu

Procesy
Identifikace, definování a řízení potřebných procesů managementu jakosti a stanovení jejich vzájemných vztahů pomocí stromové struktury. Propojení výstupů a vstupů jednotlivých procesů a popisy činností a vazeb na pracovní místa.
Procesy

Mapa procesů
Nástroj pro tvorbu a editaci mapy procesu

- Workflow podnikových procesů
- Znázornění návazností mezi procesy
- Možnost grafického vytvoření mapy procesů
Mapa procesů

Místa
Popis pracovních míst s definováním základních požadavků na odbornou způsobilost a požadované vzdělávací akce v oblasti managementu jakosti, odbornosti profese a bezpečnosti práce. Možnost připojení libovolných příloh k popisům pracovních míst.
Místa

Organizační schéma útvarů
Možnost strukturované stavby organizačního schéma útvarů a následně celé společnosti.

Funkce pro znázornění stromové struktury organizace a jednotlivých útvarů organizace.

Stanovení odpovědností a pravomocí jednotlivých pracovních míst
Organizační schéma útvarů

Vyhledávání Filtr pracovních míst
Pracovní místa lze vyhledávat dle mnoha parametrů:

- Název místa
- Kategorie pracovního místa
- Čísla katalogu prací
- Střediska
- Úseku
- Vstupů do procesu

a řady dalších
Vyhledávání  Filtr pracovních míst

Rizika management
Možnost řízení rizik za použití matice rizik (Motýlí diagram)
- Hodnocení rizik, Pravidla rizik
- Kategorie rizik
- Vlastník rizika
Rizika management

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí