STRUKTURA HLAVNÍCH OBRAZOVEK SW

Kvalita » Systém » Výcvik »

Train_eng_structure Vycvik 1
Print
Kód:
Pracovníci - evidence pracovníků, jejich vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností, případně ochranných prostředků. Pracovní místa - popis pracovních míst a požadavků na místa nebo organizační řád. Plán akcí řízení výcviku a školení včetně dokumentování účasti, hodnocení a nákladů na jednotlivé i všechny akce. Matice - monitoring kvalifikace pracovníků pro dané úkoly

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí