Události » Archiv

Print

Elektronický archiv dokumentů

Modul Archiv umožňuje identifikovat a řídit záznamy/dokumenty, ukládat je k dlouhodobé archivaci dle požadavků normy ISO a zákona o archivnictví a zákona o účetnictví. Lze jej využít pro správu dat výrobku (PDM) i pro správu a archivaci dokumentace systému jakosti (DMS).
Struktura modulu
Sběr dat z různých zdrojů
Katalog definovaných vzorů dokumentů
Ukládání dat do databáze
Filtrace dat pro snadné hledání
Export archivovaných dat
Struktura modulu

Sběr dat z různých zdrojů
Scan dokumenty nebo výstupy z OCR
Protokoly z měřících strojů
Dokumenty a emaily z MS Office
Výstupy z ostatního SW, ERP nebo PDM systémů
Sběr dat z různých zdrojů

Seznam dokumentů v databázi
Přehledný seznam umožňuje snadné procházení databáze dokumentů. Seznam je možné přehledně řadit, dokumenty třídit do skupin dle libovolných kritérií.
Seznam dokumentů v databázi

Katalog dokumentů
Definování předlohy dokumentu
Popis dokumentu s definicí indexu změny (revize)
WorkFlow dokumentu nastavení přístupu útvarů a uživatelů k archivovanému dokumentu
Popis a definice struktury dokumentu
Nastavení intervalu archivace nebo skartace dle požadavků normy ISO, zákonů o archivnictví a účetnictví
Uživatelské definování popisu pomocí polí Info 1-5 s možností vlastní definice
Katalog dokumentů

Řízení dokumentů k archivaci
Skartace
Archivace / Zálohování
Vkládání jako scan dokument
Import dat z jiného SW
Řízení dokumentů k archivaci

Zálohování archivace dokumentů
Zálohování, archivace dat a dokumentů s možností pozdějšího přístupu z archivního média.

Software obsahuje průvodce pro snadné provedení zálohy a správu médií.
Zálohování archivace dokumentů

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí