SEZNAM

Kvalita » Události » Checklist »

01_CHK_CZ_Seznam
01_CHK_CZ_Seznam 01_CHK_EN_List
Print
Kód:
Prvotní obrazovka obsahuje seznam všech checklistů s možností filtrování např. dle pole Stav. Ve sloupci Fáze je možné zobrazení rozpracovanosti nadefinovaného checklistu.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí