SEZNAM OSOB

Kvalita » Události » Kontakty »

CNT_osoby
CNT_osoby EN_CNT_03
Print
Kód:
Lze mít evidováno u každého partnera, osoby se kterými je komunikováno včetně detailních informací (mail, telefony, funkce,...)

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí