Údržba » Stroje

Print

Informační displeje a mobilní zařízení přímo ve výrobě
Automatická aktualizace informačních E-INK displejů přímo ve výrobě s dlouhodobým provozem na baterie a minimální spotřebou. Odepisování údržby přímo na pracovišti z mobilního telefonu nebo terminálu. Rychlá práce pomocí QR kódů.

Evidence, plánovaná údržba a životnost strojů a zařízení

Systém PalstatCAQ nabízí kompletní řešení řízení preventivní údržby strojů, nástrojů a zařízení. Součástí systému je plánování údržby, odepisování a reporting včetně sledování nákladů a základních ukazatelů spolehlivosti a výkonnosti.
Modul Stroje struktura informací
Zobrazení základních informací a struktury strojů ve stromovém seznamu
Okamžitý přehled propadlých a blížících se kontrol
Zobrazení odstávek
Třídění informací
Modul Stroje  struktura informací

Stroje základní přehled informací
Seznam základních informací stroje, životnosti, odstávky, vyráběných dílů, ukazatele OEE (Overall Equipment Effectiveness) - sledování vytíženosti a stavu strojů, jejich efektivního využití dle tohozo ukazatele
- Základní informace o stroji (evidenční číslo, typ, název, středisko)
- Tvorba zobrazení základních informací a struktury strojů ve stromovém seznamu
- Sledování nákladů včetně z vyhodnocení preventivních kontrol a oprav
K záznamům je také možno připojit buď odkaz na externí soubor nebo soubory ve formátu PDF, WORD, EXCEL., TIF apod. a uložit k záznamu přímo do databáze Palstat.
Stroje  základní přehled informací

Preventivní kontroly
Sledování a přehled naplánovaných kontrolních kroků s různými četnostmi (časové, množstevní)
Seznam základních informací jednotlivých kontrolních kroků
Automatické nastavení příštích kontrol
Sledování intervalu dle spotřeby životnosti stroje / nástroje
Sledování nákladů na preventivní kontroly (délka trvání kontroly, finanční náklady)
Preventivní kontroly

Údržba - Kontroly
Naplánování a provedení preventivní údržby
Rychlý přehled výsledků všech provedených kontrol
Hodnocení přiřazených kontrolních kroků
Přehled nákladů na jednotlivé kontroly preventivní údržby
Údržba - Kontroly

Údržba - Opravy
TBF zobrazení doby provozu mezi poruchami
TTR zobrazení doby do obnovy
Náklady na opravu (cena práce, cena materiálu)
Vyhodnocení jednotlivých oprav (práce / materiál)

Údržba - Životnost
Přehled jednotlivých odpisů životností
Možnost odpisu životnosti z interního systému
Údržba - Životnost

Údržba - Spolehlivost
Přehled prostojů stroje
Přehled prostojů z jednotlivých kontrol a oprav
Analýza typů prostojů
Údržba - Spolehlivost

Údržba Náhradní díly
Zobrazení přiřazených náhradních dílů ke stroji
Přehled společných náhradních dílů pro moduly Stroje / Nástroje / Výdejna
Stavy ND
Údržba  Náhradní díly

Údržba - Přehledy
Kontrolní kroky
Kontroly
Opravy
Sledování nákladů na práci (kontroly, opravy / materiál (ND)
Životnost
Nastavení přehledu informací dle vybraných požadavků v hodnotové tabulce
Údržba - Přehledy

Reporting
Editační report - Zrychlený odpis jednotlivých nehodnocených kontrolních kroků stroje
Jednoduché zadání času
Předdefinované informace
Reporting

Reporting
MTBF / MTTR Reporting na vybraný stroj Zobrazení klíčových ukazatelů pro údržbu stroje
Celkové přehledy za určité období v porovnání s jiným rokem (přehledy tabulkový a grafické zobrazení
(čas mezi poruchami a doba od vzniku poruchy do okamžiku obnovy)
Reporting

Reporting
Reporting - Počet provedených oprav a kontrol Zobrazení klíčových ukazatelů pro údržbu stroje
Počet provedených oprav a kontrol na údržbáře, obsluhy
Porovnání nákladů, poměr na Materiál Opravy / Spotřebovaná maziva / Práce / Celkové součty.
Reporting

Reporting
Reporting - Prostoje u strojů Zobrazení klíčových ukazatelů pro údržbu stroje
Přehled jednotlivých prostojů na vybrané stroje prostoj v důsledku prev. kontroly, času na odpočinek, údržby po poruše, přestavění linky apod..
Reporting

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí