Údržba » Nářadí

Print

Informační displeje a mobilní zařízení přímo ve výrobě
Automatická aktualizace informačních E-INK displejů přímo ve výrobě s dlouhodobým provozem na baterie a minimální spotřebou. Odepisování údržby přímo na pracovišti z mobilního telefonu nebo terminálu. Rychlá práce pomocí QR kódů.

Evidence nářadí, jeho příjmu, výdeje, oprav a souvisejích činností

Modul Výdejna je určen pro evidenci a evidování pohybu položek /nástroje, přípravky apod./, které se skladují ve výdejnách. K nářadí je možno tvořit kontrolní návodky a vyhodnocovat preventivní kontroly, vyhodnocovat opravy. Modul obsahuje sklad náhradních dílů, které lze přiřadit k opravě. Může komunikovat s ERP systémem podniku.
Základní karta
Jedinečné označení položky. Definování parametrů, dle kterých je třeba vyhledávat, třídit ap. (Volná textová pole jsou uživatelem přejmenována.) Informace o počtu kusů na skladě, předepsaném min. množství ap. Je-li evidován u položky jedinečný kus (např. vrtačka), jsou k základní ceně zařízení připočítávány náklady vznikající při vyhodnocení preventivních kontrol a oprav. K záznamům je také možno připojit buď odkaz na externí soubor nebo tento soubor (PDF,WORD,EXCEL,TIF ap.) uložit k záznamu přímo do databáze Palstat.
Základní karta

Pohyby
Funkce pro sledování pohybu jednotlivých kusů konkrétní jedinečné položky (např. Vrták D=8). Nákup, výdej, příjem, na opravu, z opravy, na kontrolu, z kontroly, odpis.
Pohyby

Preventivní kontroly
Funkcionalita obsahuje části: kontrolní návodky, plánování kontrol, vyhodnocení kontrol. Kontroly mohou být plánovány podle spotřeby času. Ke sledování nákladů na preventivní kontroly je možno při vyhodnocení kontroly zadat informace o délce trvání kontroly a finančních nákladech.
Preventivní kontroly

Hromadné plánování
Funkce je určena k plánování preventivních kontrol. Umožňuje vyhledat zařízení, na kterých se má v určitém období provádět preventivní kontrola a tyto kontroly u jednotlivých zařízení hromadně založit. Je možno tisknout seznamy (případně i s popisem kroků) strojů, které jsou ke kontrole určeny.
Hromadné plánování

Náhradní díly
Seznam náhradních dílů s informací o ceně, minimálním nutným počtem a reálným počtem na skladě. U dílů je možno sledovat nákup, výdej je realizován výdejem při opravě. Je možno použít fixní cenu náhradního dílu, nebo cenu průměrovanou. Náhradní díly je možno přiřadit k určeným nástrojům. Při pohybech náhradních dílů možno komunikovat s ERP systémem uživatele.
Náhradní díly

Opravy
Funkce je určena k evidenci a vyhodnocení oprav. Při vyhodnocení oprav je možno zadat náhradní díly, které jsou automaticky odepsány ze skladu náhradních dílů. Ke sledování nákladů na opravy je také možno při vyhodnocení opravy zadat informace o délce trvání opravy a finančních nákladech. V odůvodněných případech (např. mistři na odpolední a noční směně) je možno tvořit ze standardních položek modulu zakázkově jednoduchá zadávací okna.
Opravy

Přehledy, výstupy, reporty
Modul obsahuje řadu možností, jak informace vytěžit a zprostředkovat vně systém Palstat CAQ. K dispozici je funkce Přehledy, kde je možno vytvořit buď zakázkové výstupy nebo definovat vlastní v uživateli otevřeném editoru sestav. Také je možno pro zákazníka tvořit speciální zakázkové přehledy s využitím modulu Reporting (součást Palstat CAQ).
Přehledy, výstupy, reporty

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon/Email:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí