PRACOVNÍCI

Kvalita » Výcvik »

Vycvik pracovnici
Train_eng_worker Vycvik pracovnici
Print
Kód:
Seznam pracovníků společnosti s možností vedení karty pracovníka obsahující základní informace o odborné způsobilosti pracovníka. Možnost uložení externě zpracovaných dokumentů pracovních smluv, vysvědčení, osvědčení, osobních dokumentů apod.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí