Online kalibrace, CAQportal


Systém Palstat CAQ umožňuje velkou část činností, které souvisí s externími kalibracemi, automatizovat a tím nejen ušetřit náklady na neefektivní činnosti, ale také snížit množství chyb.
 

- Bezchybná a rychlá výměna dat mezi uživateli a kalibrační společností.
- Úspora práce při zápisu kalibrací.


Uživatelé systému Palstat CAQ mohou umožnit přístup kalibračním laboratořím k údajům o měřidlech, odeslaných na kalibraci nebo plánovaných. Informaci o blížícím se termínu kalibrace může automaticky obdržet nejen uživatel měřidla, ale i dodavatel kalibrace.

 

 

 

 

 

Měřidla, která byla dodavatelem zkalibrována, obdrží kalibrační protokol s platným elektronickým podpisem. Protokol je plně automaticky přenesen do databáze uživatele a na základě výsledku kalibrace a stanovených pravidel je nastaveno hlídání nové platnosti kalibrace. Uživatel se tak zcela vyhne zdlouhavé a někdy chybové ruční činnosti přiřazování kalibračních listů do databáze a archivování papírových originálů.

 

Elektronické kalibrační protokoly jsou poté k dispozici všem oprávněným pracovníkům uživatele, kteří k nim mohou přistupovat jak z aplikace, tak z prostředí intranetu či mobilních zařízení.

 

Online kalibrace (CAQportal) vyžadují kromě modulu Měřidla také aktivovaný CAQServer a instalovánu službu CAQservice, která zajišťuje online komunikaci. Kalibrační laboratoř pak musí mít zřízen přístup na online portál https://qp.palstat.net. Pro více informací kontaktujte společnost PALSTAT.

Systémové schéma systému

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí