Instalace Microsoft SQL Server


Instalace MSSSQL

Instalace MSSQL se vždy mírně liší dle serveru kam je instalováno a dle verze, která je instalována. Níže najdete krátké ukázkové video, které provází instalací MSSQL2014.
Ukázka instalace Microsoft SQL Server 2014

 

Nastavení TCP/IP pro SQL Express

V základu je vždy nutné dodržet základní parametry:

 1. SQL server musí být instalován v mixed módu autentifikace (lze přepnout po instalaci)
 2. Výchozí kódování jazyku Czech_CS_AS (lze změnit při založení každé nové databáze)
 3. V případě instalace edice Express povolit po instalaci pro instanci TCP/IP a Named Pipes komunikaci. (provádí se v aplikaci SQL Server Configuration Manager)
 4. V případě instalace jako instance zajistit automatické spuštění "SQL Server Browser" (provádí se v aplikaci SQL Server Configuration Manager)
 5. Ve firemním prostředí zajistit prostup na firewall. (vhodné povolit komunikaci na služby sqlserver a sqlbrowser)
 6. V průběhu instalace dbejte na správnou konfiguraci uživatele/ů, kteří budou oprávněni přistupovat k serveru. Lze použít uživatele "sa" a nastavit mu silné heslo nebo použít doménovou skupinu či uživatele. Při ztrátě těchto informací nebude možné server spravovat a společnost Palstat nemusí být schopna data ze serveru získat pro další práci.

Instalace Microsoft SQL Server Management Studio

Nástroj slouží k nahlížení a správě celého SQL serveru a je nutný pro další konfiguraci. Provádějte instalaci vždy nějnovější verze, kterou najdete na stránkách společnosti Microsoft.

V aplikaci provedete:

 1. Založení uživatele "pal".
 2. Založení databází systému.
 3. Další specifické nastavení potřebné pro specifický běh u každého zákazníka.
  • Omezení nebo rozšíření paměťové náročnosti.
  • Nastavení výchozích adresářů pro ukládání dat (Data, Log, Backup)
  • Úroveň autentifikace

 

Konfigurace a nastavení SQL serveru

Po úspěšné instalaci SQL serveru a Management Studia bude možné se přihlásit k administraci SQL serveru. Proveďte spuštění Management studia z nabídky Start nebo aplikaci vyhledejte. Po spuštění programu budete vyzvání k vložení hesla. Vložte uživatele „sa“ a heslo, které bylo zadáno v průběhu instalace SQL serveru nebo se přihlaste jako Windows Authentification uživatelem, který je oprávněn spravovat server.

Následující kroky mohou být provedeny také naším předpřipraveným scriptem na adrese podpory. Manuální postup využijte pokud chcete celým procesem projít ručně a lépe vše kontrolovat. Při použití scriptu musíte upravit vstupní parametry, které jsou zde popsány.

Založení uživatele

Založte uživatele na SQL serveru, kterým se bude aplikace k serveru připojovat. Připojování pomocí účtu administrátora „sa“ není vyloučeno, ale není  doporučeno jako bezpečnostní riziko.

Rozklikněte strom v levé části programu a pravým tlačítkem myši zvolte „New Login“ viz. Obrázek.

 

 

 


V zobrazeném okně vložte název uživatele „pal“ a definujte heslo po přepnutí na „SQL Server autentification“. Dále proveďte vypnutí "Enforce password policy", při ponechání tét volby heslo expiruje po nějaké době a Palstat přestane fungovat. Pod záložkou „server roles“ nastavte potřebná práva. Vhodné DBCREATOR, které lze po založení databází odebrat a nechat pouze PUBLIC. viz obr. níže.

 

 

Po založení uživatele proveďte odpojení a poté připojení do databáze pomocí ikon . Připojení již realizujte pomocí uživatele „pal“. Tímto přepnutím na nového uživatele si zajistíte, že bude uživatel vlastníkem nově založených databází a nebude již nutné databáze v tomto ohledu dále upravovat.

Založení databází

Musí být založeny tyto databáze do kterých systém rozděluje data dle jejich typu:
 

 • pal3g_data - hlavní databáze
 • pal3g_archiv - výhradně pro modul Archiv, neslouží jako záloha smazaných dat
 • pal3g_attach - přílohy ze všech částí systému
 • pal3g_qsd - výhradně pro modul QSD "Řízená dokumentace"
 • pal3g_demodata - volitelně pokud chcete testovací databázi


Nyní je již na SQL serveru založen uživatel „pal“ a jste přihlášen(a) jako tento uživatel. Nyní je třeba založit databáze, jejímž vlastníkem musí být uživatel „pal“. Založení mohlo být provedeno i pod uživatelem „sa“, ale při vytváření DB je nutné vlastníka definovat jinak bude nastaven na aktuálně přihlášeného.


Rozklikněte strom v levé části viz. Obrázek a pravým tlačítkem zvolte „New Database“

 

V otevřeném okně nejprve vložte název databáze do pole „Database name“ a do pole „Owner“ definujte vlastníka „pal“ (nemusí být provedeno pokud jde přihlášeni jako uživatel "pal"). Na této záložce můžete dále určit kam se má datový soubor zakládané databáze ukládat. Často je vhodné zvolit jiný disk než je samotný systém pro lepší výkon a zabezpečení. Změnu uložiště provedete odsunutím posuvnému a nastavení cesty ve sloupci „Path“. Nastavení je nutné provést pro Data soubor i Log soubor. (Nemusí být provedeno, použije se globální nastavení SQL serveru)


Pod záložkou „Options“ vyberte v poli „Collation“ znakovou sadu „Czech_CS_AS“ (Nemusí být provedeno, pokud server byl s touto Collation již nainstalován.)


Recovery model můžete nastavit na „Simple“ čímž snížíte velikost Log souboru, pokud zvolíte jiný model na chod PALSTAT CAQ to nebude mít vliv. Doporučeno je zachování výchozí hodnoty „Full“


Další nastavení není nutné.Po založení každé z databází bude tato zobrazena v levé části programu ve stromě pod volbou „Databases“. Po založení můžete provádět další nastavení databáze po kliknutí pravým tlačítkem na volbu „Properties“

Založení databází pomocí, SQL příkazu

Databáze lze založit pomocí námi připraveného SQL příkazu, kterým můžete velice rychle a automaticky založit potřebné databáze.

Script musí provádět uživatel s oprávněním pro zakládání uživatelů a databází.

SQL skript na založení databází naleznete v sekci PODPORA/SQL našich stránek.

Konfigurace MSSQL a povolení TCP/IP

Proveďte spuštění aplikace „SQL Server Configuration Manager“. Dále pod volbou Native Client Configuration povolte příslušné protokoly na kterých má SQL komunikovat tedy TCP/IP a Named Pipes. U každé volby můžete nastavit i na jakém portu má jaký protokol komunikovat. 

Pokud nezměníte bude komunikace na standardních portech:
 

TCP/1433 SQL server

TCP/1434 SQL Browser

Šifrované spojení SSL na straně serveru

Pokud požadujete šifrovanou komunikaci SQL spojení mezi aplikací a SQL serverem je nutné tuto funkci zapnout především na SQL serveru. Samotná aplikace Palstat si šifrované spojení sama detekuje a bude jej používat. Tato funkce je dostupná v Palstat od verze 2017.03.00 a bude v případě aktivace SSL spojení v dolní liště aplikace zobrazena ikonka.


Nastavení šifrování na straně serveru je možné provést různě, může se lišit dle verze SQL Serveru a jeho konfigurace.
Návod je proto jen velice obecný a vychází z verze MSSQL2012 R2. Oficiální návod společnosti Microsoft.

 

Nastavení šifrované komunikace SSL

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí