Pripojení na DEMO server


Úvod

Pomocí přístupu na náš demonstrační server s předinstalovaným PALSTAT CAQ si můžete vyzkoušet libovolné  moduly  řízení  jakosti.  Výhodou  je  pro  Vás  především  možnost  přístupu  k programům z libovolného PC. Postupně si tak mohou ve Vaší společnosti vyzkoušet software všichni odpovědní pracovníci.  Každý  uživatel  má  na  našem  serveru  svou  vlastní  databázi  a  data  jsou  tak  navzájem oddělena  a  nemusíte  se  obávat  s programem  libovolně  experimentovat.  Každý  uživatel  má zpřístupněny pouze ty moduly řízení jakosti o které má zájem a po konzultaci s naším školitelem či obchodním zástupcem se na nich dohodl. Další rozšíření je samozřejmě kdykoliv možné.  


Zpřístupnění pro testování

V případě zájmu je možné požádat o založení testovacího profilu na našem serveru zcela bezplatně. Požádejte nás telefonicky nebo na stránce "Kontakt".


Systémové požadavky

K provozování  vzdáleného  připojení  je  nutné  použít  Windows  XP  a  novější  s instalovaným  RDP (Remote Desktop) klientem. V případě nejasností kontaktujte svého IT pracovníka.  

 

Postup připojení

Zvolte  „Start“  na  Vašem  PC  a  zde  vyberte  volbu  „Spustit“  a  do  pole  vepište  „mstsc“  jak  ukazuje obrázek níže. Spuštění potvrdíte tlačítkem OK, nebo v systému Windows10 hledejte aplikaci "Připojení k vzdálené ploše".

V nově  otevřeném  okně  vepište  IP  adresu  serveru  ke  kterému  se  budete  připojovat.  Tedy
demo.palstat.cz “ Připojení potvrdíte tlačítkem „Připojit“

  • Při výzvě na vložení hesla vložte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdržel(a) společně s tímto manuálem nebo samostatně od naší technické podpory.
  • Potvrďte dialog upozorňující na certifikační autoritu.

Postup na vzdáleném serveru

Po úspěšném přihlášení máte k dispozici několik ikon kdy nejdůležitější je „Palstat 3G“. Pomocí této spustíte hlavní okno programů PALSTAT (Launcher).
Po přihlášení na server vždy vyčkejte cca 2min než provedete spuštění systému PalstatCAQ, profil se bude automaticky konfigurovat a tato operace musí proběhnout před spuštěním aplikace.

Přihlášení do zkušební verze je:
Uživatel: ADMIN (bez hesla)


Pomocí dalších ikon můžete nahlížet do dokumentace či sledovat změnové listy pro jejichž otevření ovšem musí být s naší firmou sepsána servisní smlouva.

 

Připojení lokálních prostředků a tisk

Nastavení prostředků

Pro přenos souborů mezi Vaším počítačem a Demo serverem je potřeba nastavit komunikaci. Tuto komunikaci natavíte po kliknutí na “Zobrazit možnosti” při připojování vzdálené plochy. Tato volba umožňuje upřesnit např.: nastavení zobrazení, jednotek a mnoha dalšího nastavení. Po  kliknutí  na  tlačítko  “Další”  se  Vám  zobrazí  seznam  Vašich  jednotek  na  připojení.  Zaškrtněte alespoň jednu jednotku. Jednotka pak bude připojena na vzdáleném PC jako název jednotky + název počítače.

Podpora a podmínky


Pokud máte potíže s připojením na náš demonstrační server, kontaktujte naše servisní oddělení kdy Vám s připojením pomůžeme či prověříme platnost Vašeho účtu na serveru. V případě zjištění jakýchkoliv nežádoucích aktivit ze strany uživatele bude bez jakéhokoliv upozornění účet a databáze na serveru zrušena. Doba platnosti účtu na serveru je běžně omezena na 3měsíce. Účet může být bez upozornění zrušen, pokud ze strany uživatele nedojde za poslední 3měsíce k připojení na server.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí