SQL Reindexace


Jeden ze způsobů jak zrychlit chod systému je provést REINDEX, který provede přepočítání a znovusestavení všech indexů v databázi. Operace může být časově náročná dle velikost databáze.

declare @tablename as varchar(32)
declare @indexname as varchar(100)
CREATE TABLE #tmpTables (qualitier varchar(100),owner varchar(100),tablename varchar(100), tabletype varchar(100), remarks varchar(1000))
CREATE TABLE #tmp (INDEXNAME varchar(100),field2 varchar(1000),field3 varchar(1000))

INSERT #tmpTables EXEC sp_tables
DECLARE Tmp2_Cursor CURSOR FOR SELECT tablename FROM #tmpTables where tabletype = 'TABLE'
OPEN Tmp2_Cursor
FETCH NEXT FROM Tmp2_Cursor INTO @tablename
WHILE (@@FETCH_STATUS <> - 1) 
BEGIN
   INSERT #tmp EXEC sp_helpindex @tablename
   DECLARE Tmp_Cursor CURSOR FOR SELECT INDEXNAME FROM #tmp
   OPEN Tmp_Cursor
   FETCH NEXT FROM Tmp_Cursor INTO @indexname
   WHILE (@@FETCH_STATUS <> - 1) 
   BEGIN
   DBCC INDEXDEFRAG( N'---------- SEM DEJ NAZEV DB -------------------', @tablename, @indexname )
    FETCH NEXT FROM Tmp_Cursor INTO @indexname
   END
   CLOSE Tmp_Cursor
   DEALLOCATE Tmp_Cursor
   DELETE FROM #tmp
   FETCH NEXT FROM Tmp2_Cursor INTO @tablename
END
CLOSE Tmp2_Cursor
DEALLOCATE Tmp2_Cursor
DELETE FROM #tmpTables
DROP table #tmp
DROP table #tmpTables

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí